sudo nano /private/etc/hosts
123.234.343.34 domain.com
dscacheutil -flushcache